Internationale gezondheids- en welzijnsoplossingen

Internationale gezondheids- en welzijnsoplossingen

Meertalig. Multicultureel. Afgestemd op de lokale markt. Geïntegreerd.

Bestaande klant?

Meld u aan en beheer uw account op de Cigna Envoy®-website

Gedrag veranderen om welzijn te bevorderen

Een ongezonde levensstijl, slechte voedingskeuzes en levensproblemen in het algemeen kunnen een negatief effect hebben op de gezondheid, het welzijn, de levenskwaliteit en de arbeidsproductiviteit van een persoon. Dit kan leiden tot hogere of toekomstige kosten voor gezondheidszorg.

Het volstaat niet informatie te verschaffen over deze risico's om een ingesleten levensstijl en de manier waarop mensen omgaan met de druk van het leven te veranderen. Gedragsverandering moet centraal staan in elk welzijnsprogramma om zinvolle en duurzame veranderingen in levensstijl teweeg te brengen en te behouden.

EVALUATIE VAN HET WELZIJN OP DE WERKPLEK

Bij Cigna vinden we dat een welzijnsstrategie pas echt goed kan worden opgezet nadat uw huidige welzijnsprogramma's en -beleid zijn geëvalueerd. Onze door gezondheids- en welzijnsprofessionals ontwikkelde evaluatie van het welzijn op de werkplek bestaat uit een begeleid interview met leidinggevenden binnen uw organisatie die de kennis hebben om een doeltreffende en duurzame internationale strategie op te bouwen. Vervolgens wordt er een schriftelijk rapport opgesteld op basis van uw evaluatie, uw visie en langetermijndoelstellingen. Dit rapport geeft een overzicht van de huidige stand van zaken van de gezondheids- en welzijnsprogramma's van uw organisatie en belicht specifieke mogelijkheden voor infrastructuur- en programmaontwikkeling.

ONLINE WELZIJNSPORTAL

Cigna's online welzijnsportal werkt met Single Sign On (SSO), is beveiligd en vertrouwelijk en is geoptimaliseerd voor weergave op een mobiel apparaat. De volgende beoordelingen en programma's zijn beschikbaar via het portal:

ONLINE GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSEVALUATIE:

Tijdens Cigna's gezondheids- en welzijnsevaluatie wordt een aantal vragen gesteld om de huidige gezondheidstoestand van een persoon te bepalen, waarna een zeer gepersonaliseerd rapport wordt opgesteld waarin zowel sterke punten als verbeterpunten worden belicht. De gezondheidsevaluatie is gevalideerd op basis van de 'Health and Work Performance Questionnaire' (vragenlijst gezondheid en werkprestaties) van de Wereldgezondheidsorganisatie en is gecertificeerd door het Amerikaanse National Committee for Quality Assurance (NCQA). De gegevens uit de evaluatie kunnen voor het klinische team van Cigna aanleiding zijn om de deelnemer hulp aan te bieden, indien hij daarmee instemt. De evaluatie is beschikbaar in 39 talen en is aangepast aan de lokale cultuur.

ONLINE GERICHTE GEZONDHEIDSANALYSES:

Vier diepgaande analyses op het gebied van slaap, stress, voeding en lichaamsbeweging, waarvan een zeer gepersonaliseerd rapport wordt opgesteld om de aandachtspunten te belichten en volgende stappen voor te stellen. De analyses kunnen de deelnemers doorverwijzen naar relevante online programma's ter verbetering van de gezondheid en naar andere bestaande gezondheidsdiensten van een organisatie.

ONLINE BIBLIOTHEEK:

Toegang tot een schat aan welzijnsartikelen geschreven door de gezondheids- en welzijnsredactie van Cigna en goedgekeurd door de klinisch directeur; en tot verschillende gezonde recepten geschreven door een gediplomeerde voedingsdeskundige. De bibliotheek is beschikbaar in 39 talen en is aangepast aan de lokale cultuur.

ONLINE LEVENSSTIJLCOACHING – 'MAKE ONE SMALL CHANGE':

Het programma 'Make One Small Change' van Cigna is een online levensstijlmanagementprogramma ontworpen om specifiek gedrag aan te pakken en te verbeteren. Het programma wordt alleen of in combinatie met Cigna's gezondheids- en welzijnsanalyse gebruikt en is gericht op het bevorderen van gezond gedrag dat essentieel is voor het welzijn op lange termijn. Cigna's programma 'Make One Small Change' is ontworpen om mensen te helpen elke week één haalbare en zinvolle verandering in hun routine tot stand te brengen.

 1. Elke week wordt de deelnemers gevraagd één verandering te kiezen waaraan zij willen werken en de gewenste ondersteuning te kiezen, bijvoorbeeld gepersonaliseerde herinneringen, check-ins met een virtuele helper, of sociale ondersteuning van vrienden of familie.
 2. Tijdens de week wordt de deelnemers gevraagd welke inspanningen ze hebben geleverd en worden ze ondersteund op de gekozen manier.
 3. Aan het eind van elke week worden de prestaties van de deelnemers beoordeeld, zodat ze kunnen zien in welke mate zij de gekozen gezondheids-/welzijnsdoelstellingen hebben behaald. Ze worden ook beloond voor het bereiken van mijlpalen op weg naar een betere gezondheid.

In plaats van een rigide programma dat veel tijd vergt, volgt het programma een eenvoudige maar zeer aanpasbare reeks taken voor de week.

BEDRIJFSOVERKOEPELENDE UITDAGINGEN:

Onze online uitdagingen worden volgens internationale normen aan de lokale omstandigheden aangepast, duren 4 weken en zijn beschikbaar in 8 talen.

Voeding aanpassen: gezondere voedingskeuzes voor een gebalanceerd dieet

Actief zijn: bereik het dagelijks aanbevolen activiteitsniveau

Veranderen: gebaseerd op de 4 gezondheidspijlers – gezonde gedragsveranderingen om stress, slaap, voeding en lichaamsbeweging te verbeteren

BETROKKENHEIDSSTRATEGIE EN STARTPAKKET

Ons online welzijnsportal wordt gecombineerd met een betrokkenheidsstrategie en een startpakket – een 4 weken durende lanceringscampagne en doorlopende betrokkenheidscampagnes na de start, inclusief e-mails, posters en informatieve flyers. Het pakket wordt vertaald en gelokaliseerd voor elke aangeboden taal en moet samen met het online portal de succesvolle lancering en voortdurende betrokkenheid bij de online welzijnsprogramma's verzekeren.

GEZONDHEIDSCAMPAGNES

Naast de bovenvermelde programma's bieden we ook cultureel aangepaste campagnes van 4 weken die het hele jaar door kunnen worden uitgevoerd, met thema's als slaap, stress, voeding, lichaamsbeweging, vochtbalans, zomer, verkoudheid & griep en goede voornemens voor het nieuwe jaar (‘New Year, New You’) – beschikbaar in meerdere talen.

TELEFONISCHE WELNESSCOACHING

Cigna's telefonische wellnesscoaching is een gepersonaliseerd telefonisch ondersteuningsprogramma om personen te helpen met het moeilijke proces om een ongezonde levensstijl te veranderen. Een gespecialiseerd team van gezondheidsadviseurs biedt een-op-een telefonische hulp en webchats om positieve gedragsveranderingen op het gebied van voeding, lichaamsbeweging, slaap, stress, stoppen met roken en gewichtsbeheersing te bevorderen. Op basis van de online gezondheidsanalyse en met de toestemming van de deelnemer kan hulp worden aangeboden.

WELZIJNSSEMINARS

Ongeveer 100 seminaronderwerpen die verband houden met persoonlijk en werkgerelateerd welzijn. Ervaren serviceprofessionals begeleiden het faciliteren van gelokaliseerde, cultureel passende content op basis van regionale gezondheidsbehoeften. De welzijnsseminars worden ter plaatse of via een webinar gegeven in de plaatselijke taal.

BIOMETRIE

Cigna Internationale Welzijnsoplossingen biedt ter plaatse biometrische tests aan via onze leverancierspartner Quest Diagnostics. Een biometrische screening is een snel gezondheidsonderzoek dat de algemene gezondheidstoestand van een persoon en het risico op bepaalde medische aandoeningen bepaalt.

 • Gecertificeerde examinatoren controleren de volgende zaken:
 • Bloeddruk
 • BMI op basis van lengte, gewicht en buikomtrek
 • Totaal cholesterol* (LDL/HDL en triglyceriden)
 • Glucose*
 • Basisconsult
 • Deze dienst is wereldwijd beschikbaar.

*Voor de cholesterol- en glucosetest is een bloedmonster nodig.

INTERNATIONAAL HULPPROGRAMMA VOOR WERKNEMERS

De mogelijkheden in het kader van het internationale hulpprogramma voor werknemers omvatten klinische adviezen, crisisinterventie, diensten gericht op het bereiken van een evenwicht tussen werk en privé en managementondersteunende diensten. Deze diensten zijn telefonisch, face-to-face en online beschikbaar en helpen de productiviteit te verbeteren en het ziekteverzuim terug te dringen. Tegelijk ondersteunen ze de algehele gezondheid en het algehele welzijn van werknemers. Internationaal hebben we toegang tot een netwerk van 11.100 partners en worden vertrouwelijke diensten geleverd in meer dan 200 landen en gebieden.

De diensten van ons internationale hulpprogramma voor werknemers:

 • zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar beschikbaar
 • zijn wereldwijd toegankelijk via telefoon, e-mail of internet
 • bieden de mogelijkheid tot face-to-face sessies met een hulpverlener
 • bieden verwijzingen naar lokale instanties die kunnen helpen met juridische of financiële problemen en problemen met kinderopvang of ouderenzorg
 • bieden informatie, hulpopties en advies over alle werkgerelateerde, persoonlijke of gezinsproblemen
 • zijn wereldwijd beschikbaar
This is a person